F3X.HU SZERZŐI JOGI VÉDELME /COPYRIGHT NOTICE/

1. Az f3x.hu portált Szarka László és Terényi Balázs (továbbiakban: "Üzemeltetők") üzemeltetik és szerkesztik.

2. Az f3x.hu olyan tudományos, ismeretterjesztő portál, mely felhasználói felületek, alkalmazások, valamint a honlapon szereplő tartalom olyan egyedi elrendezését és megszerkesztését jelentik, melyek a portált egyértelműen megkülönböztethetővé és össze nem téveszthetővé teszi más honlapokkal vagy azok tartalmával. Ezért a www.f3x.hu a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§. (1) (továbbiakban: Szjt.) szerint gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen szerzői jogi védelemben részesül az Szjt. 17.§ a..-g., pontjaiban meghatározott felhasználási módok vonatkozásában. A szerzői jog jogosultjai az üzemeltetők. Az f3x.hu, mint gyűjteményes mű szerkezetének bárminemű megváltoztatásához, egyes elemeinek elhagyásához, illetve újak beillesztéséhez az Üzemeltetők előzetes írásbeli engedélye szükséges!

3. Az f3x.hu portál arculata a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1.§.(2)-(3) bekezdései szerint képzőművészeti alkotásnak minősül, ezért megilleti a szerzői jogi védelem az Szjt. 17.§. a-g., pontjában meghatározott felhasználási módok vonatkozásában. A szerzői jog jogosultjai az Üzemeltetők.

4. Az f3x.hu honlapra vonatkozó és a honlap Üzemeltetőit illető, a jelen Szerzői jogi nyilatkozat 2. és 3. pontban foglalt, valamint az azokban nem nevesített Szjt. szerinti szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése esetén a jogsértést elkövető természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685.§. c.) a Ptk. 86 és 87.§§. alapján - a külön jogszabályokban meghatározott védelmen kívül - polgári jogi kártérítési felelősséggel tartoznak.

5. Aki az f3x.hu honlap jelen Szerzői jogi nyilatkozat 2. és 3. pontjában meghatározott, valamint az azokban nem nevesített Szjt. szerinti szerzői és szomszédos jogokat haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, megvalósítja a Btk. 329/A.§. -ba foglalt "Szerzői és szomszédos jogok megsértése" törvényi tényállását. Az üzletszerűen, a különösen nagy vagyoni hátrányt, illetve a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén az elkövető szabadságvesztéssel is büntethető. Aki a szerzői vagy szomszédos jogok megsértését vagyoni hátrányt okozva gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

6. Az f3x.hu honlapon elhelyezett dokumentumokkal, újságcikkekkel, tanulmányokkal, publikációkkal és egyéb szerzői jogi művekkel kapcsolatos felhasználási lehetőségek jogi kérdéseire a dokumentum szerzőjének és/vagy kibocsátójának joghatósága szerinti szerzői jogi szabályok érvényesülnek.

7. Az f3x.hu honlapon más honlapokra mutató közvetlen linkek is találhatóak. Ezen linkekre való kattintással a felhasználó elhagyja az f3x.hu portált és innentől kezdve a felhasználásra az elért új honlapra vonatkozó szerzői jogi rendelkezések érvényesülnek. Ezek tartalmáért az Üzemeltetők felelősséget nem vállalnak.