MMSZ reform:

Hársfalvi Pál elnök nyomán - célok:  -Minden modellező számára előny legyen MMSZ tagnak lenni,

-Megmutatni a társadalomnak, hogy a modellezés egy hasznos szabadidős tevékenység és versenysport
- A modellező egyesületek számára gazdasági jogi szaktanácsadás annak érdekében, hogy állami támogatások elmaradása vagy csökkenése esetén is fentartható legyen működésük
- Műszaki érdeklődésű fiatalok és a szüleik számára a modellezés bemutatása mint hasznos szabadidős alternatíva.
Módszerek:
1. MMSZ weboldal funkcionális és tartalmi megújítása:
Az új weboldalnak a következő szolgáltatásokkal kell rendelkeznie:
a) A modellezés iránt érdeklődők számára szöveges és képi információkat szolgáltatni a modellezés hasznosságáról, a közelben elérhető modellező klubokról, utat mutatni ahhoz, hogy érdemes elkezdeni a modellezést.
b) A tagok számára biztosítani kell egy regisztrációs felületet, majd a belépést követően átlátható világos információkat kell szolgáltatni a szervezet működéséről, a szervezet által elérhető szolgáltatásokról, a lehetséges támogatások igénybevételének módjáról.
c) A klubok számára szolgáltani kell egy felületet, ahol a tag nyilvántartást és a tagdíjak befizetését végezhetik, továbbá kiajánlhatják azokat a technikai és szakmai szolgáltatásokat a többi klubnak, illetve a tagoknak, amivel rendelkeznek. Ilyenek pl. gyakorlási helyek listája, gyakorlási helyeken feltételek leírása, edzésnapok közzététele, oktatási napok, rendezvények hirdetése.
d) Klubok és tagok számára, online versenynaptár létrehozása, ahol a klubok maguk tölthetik fel a versenyeket, versenydokumentumokkal, fényképpel, térképinformációkkal, elérhetőségekkel.
e) Légtérigénylést, és biztosítás bejelentést támogató modul.
f) Adok, veszek, felajánlok modul
2. MMSZ közösségi oldalak, Youtube csatorna létrehozása
a) A közösségi oldal célja a modellezők folyamatos tájékoztatása kisebb nagyobb eseményekről, lényeges információk közzététele, véleményformálás és vélemény gyűjtés, az elnökségi munka támogatásához.
b) Az MMSZ Youtube csatorna feladata a tagság által elszórtan feltöltött értékes videoanyagok egységes gyűjteményének megvalósítása és ebből olyan reklámvideók készítése.
3. Elektronikus szavazási rendszer működtetése a személyes küldött gyűlés helyett.
a) Az a célunk, hogy az MMSZ minél demokratikusabban működjön ennek érdekében, ennek érdekében pedig lehetővé kell tenni, hogy a szavazásba minél több klub bevonható legyen, illetve a szavazás akár évente több alkalommal is alacsony költséggel legyen lebonyolítható.
b) A módosított alapszabály is előírja a lehetőség magvalósítását.
4. Elektronikus légtérhasználati rendszer kialakítása
a) Miután látjuk a pilóta nélküli legi járművekre vonatkozó végleges rendelet szövegét, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy minél komfortosabban támogassuk a modellezőket a légtér és a biztosítás bejelentési kötelezettségeiben.
b) A rendszer mellékszolgáltatása, egy ki hol repül, hol vannak szabad repítési lehetőségek térkép lenne.
5. Klubok közötti szinergiák kihasználása, felkutatása
a) Javítani szeretnék a klubok közötti kommunikációt, aminek az elsődleges haszna az lehetne, hogy a sikeres klubok megoldásai, kapcsolatépítési módszerei, sikerei példaként szolgálnának a többi klub számára.
b) Ennek módja egyrészt a közösségi médiában nagyobb publicitást kapnának a sikerek, valamint célzott továbbképzések szervezése lenne.
6. Szakértői fórumok kialakítása, működtetése
a) Az MMSZ-nek és szakágaknak fel kell vállalni, hogy kihasználva az elektronikus médiák lehetőségeit, hiteles szakmai segítséget adnak, neves modellezőkkel a háttérben a tagság és kívülállók által felvetett kérdésekre.
b) A fórumnak arcokkal kell rendelkeznie. Olyan ikonok kellenek, akik nem csak az eredményeik alapján hanem a fiataloknak átadott tudásuk alapján is tisztelet övez.
Kikkel és miből:
- 5 főre kibővített elnökség
- A függetlenített MMSZ alkalmazottak
- Az elnökség munkáját támogató szakértői csoport, aminek bármelyik MSSZ tag, tagja lehet
- Az Magyar Repülő Szövetség tagszervezetek számára is szolgáltatást végző szakértői
- Taglétszám növelése a szabadidős modellezők tagságának megszerzésével
- Tagdíjfizetési fegyelem javítása az alapszabálynak megfelelő működés betartása
- A források belső pályáztatás útján történő elosztása
- Ügyviteli folyamatok optimalizálása
- Az ingatlanvagyon hasznosítása bérbeadással
Annak érdekében, hogy a modellezés visszanyerje méltó helyét a szabadidős elfoglaltságok között, jó lenne, ha a tagság a következő két évben kicsivel kevesebb időt és pénzt költene modellekre és kicsivel többet a közösség fejlesztésére. El kell érni, hogy ne csak modelljeink legyenek, hanem reptereink klubházaink, stégjeink és autópályáink.
MMSZ elnökség
Budapest 2017.03.21